ETAP I:  ZAPOZNANIE

Spotkanie mające na celu zapoznanie się z oczekiwaniami Inwestora. Rozmawiamy o rozwiązaniach przestrzenno – estetycznych, jak również o budżecie przeznaczonym na realizację projektu. Przeprowadzamy wywiad w formie ankiety, dzięki której zdobywamy niezbędne wytyczne do rozpoczęcia projektu.

ETAP II:  INWENTARYZACJA

Po pierwszym spotkaniu wykonujemy inwentaryzację, czyli dokładne pomiary wnętrza. Zbieramy wyjściową dokumentację techniczną oraz dokumentację fotograficzną.

ETAP III:  KONCEPCJA 2D

Na podstawie rozmów, ankiety, wytycznych inwestorskich oraz inwentaryzacji wykonujemy rzut funkcjonalno-przestrzenny. Zastanawiamy się nad funkcjonalnością wnętrza aby dopasować je do przyzwyczajeń i wymagań Inwestora. Tworzymy architekturę wnętrza analizując tryb życia rodziny. Zazwyczaj powstaje kilka wariantów. Prezentacja odbywa się na rzutach 2D oraz uproszczonych brył 3D.

ETAP IV:  WIZUALIZACJE

Po wybraniu ostatecznej wersji układu funkcjonalnego przechodzimy do tworzenia wizualizacji komputerowych, których zadaniem jest pokazać jak ma wyglądać inwestycja po zakończonym remoncie. Wybieramy konkretne meble, oświetlenie, kolorystykę i materiały.

ETAP V:  KOSZTORYS

Po akceptacji wizualizacji tworzymy szczegółowy kosztorys. Klient otrzymuje informacje dotyczące elementów wyposażenia oraz ich cen. Cała koncepcja powstaje na postawie ustalonego, na pierwszym spotkaniu budżetu.

ETAP VI:  PROJEKT WYKONAWCZY

Wykonujemy projekt wykonawczy. Zawiera on wszystkie rysunki techniczne, które są niezbędne ekipie wykonawczej oraz stolarzowi. Projekt przekazujemy w postaci książki projektowej w dwóch egzemplarzach.

ETAP VII:  ZAMÓWIENIA


Dzięki wieloletniemu doświadczeniu polecamy Naszym Klientom sprawdzonych podwykonawców. Realizujemy zamówienia.

ETAP VIII:  NADZÓR AUTORSKI

Sprawujemy nadzór nad naszymi projektami. Jesteśmy do dyspozycji dla wszystkich ekip, którzy są współtwórcami projektu (systemy inteligentne, stolarz, szklarz, nagłośnienie itp.). Wypracowując kompromisy, dbamy o dokładną realizację ustalonych z Inwestorem rozwiązań.

ETAP IX:  ZAKOŃCZENIE REALIZACJI

Jesteśmy dumni z zrealizowanego projektu oraz z zadowolenia Klienta. Zamykamy pracę z wszystkimi podwykonawcami.